Praktijk

Om met praktijklessen te kunnen beginnen moet men minimaal 16,5 jaar oud zijn. Een
theoriecertificaat is nog niet nodig.
De praktijklessen worden gegeven in de nieuwste Volkswagen Golf 6. Deze is voorzien van
alle luxe, zoals airco, stuurbekrachtiging en ABS.
Standaard duren de lessen 90 minuten, dit om er voor te zorgen dat je in alle plaatsen komt
waar er ook wordt afgereden.

De lessen worden methodisch opgebouwd, waarbij wordt gekeken naar wat de leerling al
beheerst. Zo leert u eerst de auto beheersen. Hieronder vallen: sturen, gasgeven, remmen,
(ont)koppelen, schakelen en de bediening van de instrumenten.
Wanneer dit voldoende wordt beheerst, komt er tijd om te gaan kijken naar de andere
weggebruikers. We gaan dus over naar de verschillende kijktechnieken, bij het afslaan, het
naderen en oversteken van kruisingen en het passeren en inhalen.
Wordt ook dit in voldoende mate beheerst dan komen de meer ingewikkelde onderwerpen
aan bod, die vooral te maken hebben met verkeersinzicht. Uiteraard wordt er ook uitgebreid
stilgestaan bij de bijzondere verrichtingen zoals achteruitrijden, parkeren en keren.

In een speciale les leert u hoe u reageert in noodsituaties en hoe de auto hierop reageert en
hoe u eventuele problemen die hierbij kunnen ontstaan, zou kunnen oplossen. Deze les
wordt gegeven op een afgesloten terrein van Traffic Control bij Moordrecht. Ook wordt er
aandacht ggeven aan remmen met of zonder ABS, en aan uitwijkoefeningen met en zonder
ABS.


Praktijkexamen

Na een bepaalde tijd zal de instructeur het tijd vinden om je examen aan te vragen. Het
examen wordt afgenomen door het CBR.
Op het examen moet je de volgende bescheiden overleggen:

- Een geldig theoriecertificaat.
- Een geldig legitimatiebewijs.
- Voor het examen moet je ook nog een zelfreflectieformulier invullen. Dit krijg je van je rij-
instucteur.

Tijdens het examen wordt er beoordeeld of je op een zelfstandige, veilige, sociale en
milieubewuste wijze aan het verkeer kan deelnemen. Hierbij is het zeker niet nodig om een
foutloze rit neer te zetten, niemand kan tenslotte perfect autorijden, ook een examinator
niet. Gekeken wordt naar het geheel, waarbij de veiligheid van anderen en van jezelf voorop
staan.

Het totale examen duurt 55 minuten, hiervan is ongeveer een kwartier bestemt voor
introductie en nabespreking. Je krijgt een ogentest, en er worden een aantal vragen over de
auto gesteld. De rit zelf duurt ongeveer 35 minuten. Hiervan moet je ongeveer 10 minuten
zelfstandig route rijden. Dus met navigatie, op borden, een oriëntatiepunt, of clusteropdracht.
Direct na het examen krijg je van de examinator te horen of je geslaagd of gezakt bent. Ben
je geslaagd dan krijg je een Verklaring van Rijvaardigheid. Ben je gezakt, dan licht de
examinator toe welke punten er nog niet voldoende waren.

Bij je examen kun je ervoor kiezen om je instructeur mee te laten rijden. Sommigen vinden
het prettig en anderen weer niet. Een voordeel is dat je het examen achteraf beter kunt
nabespreken met je instructeur, omdat hij ook de hele rit heeft gezien. Het wel of niet laten
meerijden van de instructeur heeft echter op geen enkele wijze invloed op de beoordeling
door de examinator.


Eigen Verklaring

De Eigen Verklaring dient er voor of er geen lichamelijke of geestelijke bezwaren zijn om
veilig aan het verkeer deel te nemen.
De Eigen Verklaring bestaat uit 10 vragen die met JA of NEE beantwoord moeten worden.
Over het algemeen zal dit geen problemen opleveren en kunnen ale vragen met NEE
beantwoord worden. Moet er echter bij één van de vragen JA ingevuld worden dan moet er
een verklaring van een arts ingevuld worden, met de ernst van de aandoening. Soms zal het
CBR hierna verzoeken om een onderzoek door een specialist te laten uitvoeren. Aan de hand
van de verklaringen van de arts zal vaak blijken dat u gewoon kunt autorijden. Soms worden
er aanvullende voorwaarden of beperkingen opgelegd.

Bij Oké Rijopleidingen wordt al aan het begin van de opleiding gevraagd om een Eigen
Verklaring in te vullen. Wanneer er een vraag met JA beantwoord wordt, kan er tijdig actie
ondernomen worden en zal je niet onnodig lang op je examen hoeven wachten, waardoor je
op extra kosten wordt gejaagd door onnodige lessen.
Personenauto