PRAKTIJK:

Oké rijopleidingen geeft rijlessen in een schakelauto en in een automaat.

Dit zijn beiden Volkswagen T-Roc’s voorzien van de nodige technische hulpmiddelen.

Om aan de praktijklessen te kunnen beginnen moet men minimaal 16½ jaar oud zijn. Je hoeft je theorie examen nog niet behaald te hebben. Dit  kan je tijdens de praktijkopleiding doen.

De rijlessen duren 90 minuten. Hierdoor is er genoeg tijd om nieuwe onderdelen een aantal keren te oefenen en kunnen we voor de rijlessen een groot gebied bestrijken. Dit zorgt voor voldoende afwisseling tijdens de lessen . Zo komen we op alle plaatsen waar de examens in de regio worden afgenomen, maar is het ook mogelijk om nog iets verder te rijden. Tenslotte moet je overal kunnen rijden en doe je overal ervaring op.

De lessen worden methodisch opgebouwd, waarbij gekeken wordt naar wat de leerling al beheerst.

Zo leer je eerst om je voertuig goed te beheersen. Hieronder vallen sturen, gasgeven, remmen, (ont)koppelen, schakelen en de bediening van diverse instrumenten.

Ook het uitvoeren van de bijzondere verrichtingen, zoals achteruitrijden, parkeren, omkeren en de hellingproef dragen bij aan een goede beheersing van het voertuig.

Wanneer deze onderdelen voldoende worden beheerst, waardoor men hier niet meer over hoeft na te denken krijg je vanzelf tijd om andere zaken in de gaten te houden, zoals het overige verkeer.

We gaan dus over naar verschillende kijktechnieken die nodig zijn voor het naderen en oversteken van kruispunten, het afslaan en het passeren en inhalen.

Ook verkeersinzicht is belangrijk natuurlijk. Inzicht krijgen is eigenlijk het kunnen voorspellen, inschatten wat je in bepaalde situaties zou kunnen verwachten en hierop adequaat kunnen handelen. Het verkeersbeeld zal altijd blijven veranderen en daarom zal je verkeerssituaties niet op een standaardmanier op kunnen lossen. Alle verschillende factoren zal je in elke situatie moeten meenemen in je beoordeling.

Wanneer je al deze handelingen voldoende beheerst zal je uiteindelijk zelfstandig, veilig, vlot, sociaal en milieubewust aan het verkeer deel kunnen nemen en ben je klaar voor je praktijkexamen.

WAAROM RIJLESSEN IN EEN AUTOMAAT OF HANDGESCHAKELDE AUTO?

Tot op heden wordt het autorijden in een schakelauto als standaard gezien, en het rijden in een automaat als iets voor ouderen, rijken of mensen die niet zo goed kunnen autorijden.

Wanneer je nu in een schakelauto je rijbewijs haalt mag je ook in een automaat rijden. Omgekeerd mag dat niet en zal je wanneer je een automaat rijbewijs hebt een aantekening krijgen op je rijbewijs. Wanneer je dan toch in een schakelauto wilt rijden moet je nog een keer examen doen in een schakelauto.

Met de opkomst van hybride en elektrische auto’s neemt het aantal automaten een grote vlucht. Ook in de brandstofauto’s komen steeds vaker automaten voor en is het prijsverschil met een schakelauto lang niet meer zo groot.

Nu al is meer dan 30% van alle nieuwe auto’s automaat en dat aantal zal alleen maar groeien.

Hierdoor wordt ook de noodzaak om in een schakelauto af te rijden minder.

Waarschijnlijk wordt het zelfs de standaard en wordt de aantekening automaat van het rijbewijs gehaald.

Het rijden in een automaat geeft ook meer rust tijdens het rijden, doordat je veel minder handelingen hoeft te verrichten. Daardoor kan je veel meer aandacht aan het verkeer om je heen geven, want dat verkeer neemt alleen nog meer toe.

Hierdoor zal men waarschijnlijk minder rijlessen nodig hebben, wat dus ook kostenbesparend is voor de rijopleiding.

Vanaf januari 2019 is het mogelijk om automaatrijlessen te nemen.

Bij Oké rijopleidingen kan je dus een keuze maken omdat je kan kiezen uit schakelauto of automaat. Je kan ook beiden ervaren door tijdens de opleiding in allebei de auto’s te rijden.

Het is hierdoor ook mogelijk om nog tijdens de rijopleiding je keuze hierin te bepalen.

 

TUSSENTIJDSE TOETS

Uit mijn jarenlange ervaring als rijinstructeur raad ik mijn leerlingen aan om een Tussentijdse Toets te doen, zeker wanneer men wat onzeker is.

Deze Tussentijdse Toets wordt afgenomen op ongeveer driekwart van je opleiding door een examinator van het CBR. Je kan het dus zien als een proefexamen, waarvoor je niet kan zakken of slagen. Je kan wel zien hoe het praktijkexamen straks zal gaan en wat er van je verwacht wordt op je examen. Na je toets krijg je namelijk uitgebreid feedback van de examinator. Je weet daardoor op welke punten je je nog zal moeten verbeteren om je examen met goed gevolg af te kunnen leggen.

Dat kan ik als instructeur ook wel, maar doordat je het ook van iemand anders hoort helpt dat extra mee. Ook is het voordeel dat je door je ervaring meestal minder gespannen je examen ingaat, omdat je al weet wat je kan verwachten. Een bijkomend voordeel is dat je vrijstelling van je bijzondere verrichtingen kan verdienen, voor je eerste examen, wanneer je deze tijdens je toets voldoende uitvoert.

PRAKTIJK EXAMEN:

Zowel de tussentijdsetoets als het praktijkexamen worden afgenomen vanaf de CBR locatie in Gouda.

Over het praktijkexamen bestaan beruchte verhalen, als dat je op één klein foutje zakt. Bijvoorbeeld wanneer je de motor laat afslaan of wanneer je niet perfect parkeert. Natuurlijk is dat niet zo, want niemand kan perfect autorijden, dus dat hoef je ook niet te laten zien.

Wat moet je dan wel laten zien?

Drie kernwoorden: Veilig, vlot en zelfstandig.

Tijdens de rijlessen wordt er uitgebreid stilgestaan wat betreft verantwoord verkeersgedrag. Hoe kan je het voor jezelf en anderen veilig houden in het verkeer. Risico-inschatting is daarin verschrikkelijk belangrijk. Net als een consequent kijkgedrag. Een examinator heeft maar een half uur de tijd om te beoordelen of jij straks veilig de weg op kan, waarbij je dus de capaciteit hebt om alles te kunnen overzien. Hoe consequenter je kijkgedrag is hoe meer vertrouwen de examinator hierin zal hebben.

    06 - 42 35 23 00      info@oke-rijopleidingen.nl